Thursday, October 25, 2012

KAJIAN NEGARA BERKEBAJIKAN ASAS PERLAKSANAAN


KAJIAN NEGARA BERKEBAJIKAN ASAS PERLAKSANAAN

FAKTA PENTING
Konsep Umum
Kerajan negara berkebajikan ini bukan sahaja melalui kebajikan dilakukan oleh negara secara sempurna termasuklah mereka yang memimpin negara mestilah (bukan sekadar  meniru konsep walfare state malah ia berbeza dengan amalan walfare state)
}  ahli kebajikan,
}  mendirikan sembahyang,
}  mempunyai hubungan baik dengan Tuhan,
}  adil dan
}  tidak melakukan rasuah,
}  pemimoin yang bersih dan jujur,
}  yang tidak menekan rakyat.
Polisi Umum Konsep Negara Berkebajikan yang dianjur oleh PAS
·         Politik
o   Sistem pengasingan kuasa dikembalikan bagi mengelakkan berlaku pemusatan kuasa kepada pihak tertentu sahaja. (Konsep federalisme perlu dikembalikan. Isu royalti minyak kelantan Terangganu bukti BN lacur konsep Federalisasi)
o   Kepelbagaian parti politik dibenarkan dan sumbangan masing-masing dikitiraf. (Sekarang hanya BN boleh menyiar kenyataan dalam TV/radio)
o   Pilihanraya dikendalikan badan yang bebas dan bertanggungjawab kepada  Parlimen. (1001 bukti SPR cenderung UMNO, amalah penegrusi SPR ada no keahlian UMNO)
o   Setiap parti politik berhak memperoleh peruntukan tahunan daripada dana negara.
o   Setiap parti politik boleh menerbitkan media dan bebas menyiarkan penyiaran masing-masing. (Media pembangkang dihadkan masa pengeluaran, kes rampasan, permit digantung)
o   Masyarakat diberi kebebasan untuk tidak bersetuju dengan kerajaan (civil disobedience) selagi dilakukan secara aman.
·         Ekonomi
o   Keperluan asas kehidupan manusia (air, makanan, tenaga, pekerjaan, penginapan, pendidikan dan kesihatan) berada di bawah pengawasan kerajaan tanpa berlakunya monopoli.
o   Pembangunan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti hidup rakyat.
o   Ukuran pencapaian ekonomi adalah seimbang dengan mengambil kira aspek keadilan ekonomi dan pengagihan kekayaan kepada semua lapis masyarakat.
o   Menggalakkan amalan persaingan, pasaran bebas dan campurtangan kerajaan yang minimum.
o   Semua rakyat mempunyai peluang yang adil dalam kegiatan ekonomi dan keusahawanan dengan program pengupayaan terus dijalankan.
·         Sosial
o   Elemen kepentingan bersma (common needs) diutamakan bagi tujuan perpaduan masyarakat.
o   Rakyat berhak menjalankan kegiatan sosial mereka tanpa menyalahi  peraturan alam tabi’i.
o   Kerjasama anggota masyarakat dibina berdasarkan semangat sukarela atas prinsip Takaful al-Ijtima’i.
10 Agenda PAS adalah huraian perlaksanaan Konsep Negara Berkebajikan dan ia selari dengan Agenda Buku Jingga yang disepakati dengan Pakatan Rakyat[1].
1. Kerajaan beramanah, adil dan bersih : -memperkukuh sistem federalisme, -memperkasakan kembali amalan pemisahan kuasa, sistem pilihan raya yang bebas, adil dan bersih, -memulihkan agensi-agensi awam, -mewujudkan suruhanjaya berkaitan siasatan awam
2. Masyarakat penyayang, aman dan bersatu: kewujudan badan masyarakat madani dan organisasi perniagaan sosial, menyemak semula jumlah pengurangan dan pelepasan cukai.
3. Ekonomi mampan, seimbang dan saksama: menyusun kembali keutamaan pembangunan, penekanan sewajarnya terhadap program-program pembasmian kemiskinan, membudayakan penggunaan dinar emas dan dirham, menyemak kembali peraturan-peraturan yang mengawal pasaran dan persaingan
4. Pendidikan berkualiti, berdaya saing dan boleh capai: memberi yuran pengajian percuma kepada anak-anak dari keluarga luar bandar berpendapatan RM1,500 ke bawah dan keluarga bandar berpendapatan RM2,500 ke bawah untuk memasuki universiti-universiti awam.
5. Perkhidmatan kesihatan cekap, berkualiti dan boleh capai :  mewujudkan Skim Pembiayaan Kesihatan Nasional, menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan
6. Kebajikan langsung, menyeluruh dan mesra rakyat: memperkukuh dan memperkemas pengurusan zakat, wakaf, memberikan lebih kuasa dan peranan kepada masjid, meminimumkan karenah birokrasi, meningkatkan harga hartanah rakyat, membanyakkan jumlah peruahan kos rendah dan mampu milik, mewujudkan rumah-rumah sewa di bandar besar
7. Keluarga harmoni, bahagia dan bermoral : memupuk gaya hidup kekeluargaan yang memenuhi fitrah semula jadi manusia, mewujudkan tabung khas khusus untuk suri rumah sepenuh masa,
8- Belia, pekerja produktif, berdaya saing dan terbela: mengadakan kuota minimum 15 peratus bagi tenaga kerja di semua peringkat, mengkaji semula struktur gaji dan terma perkhidmatan sektor awam, menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi, menaikkan Elaun Sara Hidup (Cola) sehingga RM500. meminda akta berkaitan dengan gaji minimum. meletakkan seluruh kesatuan atau persatuan yang berkaitan dengan pekerja di bawah Akta Kesatuan Sekerja.
9. Kemudahan prasarana berkualiti, cekap dan bertaraf dunia
10. Alam sekitar segar, terpelihara dan lestari
Faktor pendesak;
Ya, kerajaan BN ada juga melaksanakan program kebajikan tetapi ia tidak komprehensif malah bersifat kosmetik. Tiada penyelesaian akar umbi masalah rakyat. Buktinya;
}  10% golongan kaya Malaysia kuasai ekonomi Negara 38.4%. PBB laporkan Malaysia memiliki jurang besar  antara kaya dan miskin.
}   Global Financial Integriti lapor RM889 bilion duit haram keluar negara. Negara rugi.
}  Rasuah dan ketirisan wang 28 bilion setahun.
}  48 anak luar nikah lahir setiap hari. 2 orang bunuh diri setiap hari. Akhlak rakyat dan pemimpin semakin teruk!
}  Kos sara hidup Malaysia tangga 21 tertinggi dunia (laporan Majalah International Living 2010).  Walaupun negara merosot ekonomi pada 1997 syarikat judi tetap menunjukkan untung yang mengagumkan dengan keuntungan sebanyak 771 juta. Hasil Negara kita banyak daripada judi.
}  Malaysia jadi Negara pengeluar arak ke-10 terbesar dunia! Adakah Malaysia Negara Islam contoh?
Petikan kenyataan Presiden PAS (27 Jun 2011 Malaysiainsider)
“PAS tidak menafikan Umno juga memberi bantuan kebajikan masyarakat, melakukan amal-amal kebajikan tetapi tidak menyeluruh, tidak rata dan mengemukakan secara adil kepada seluruh rakyat. Di mana amalannya tidak ada roh yang menghitung dosa dan pahala. Amalannya berlaku diskriminasi, masih terdapat perbezaan antara kaum tanpa menafikan bahawa umat Islam adalah menjadi Bumiputera merupakan rakyat terbesar yang paling miskin memerlukan pertolongan,”
Tuduhan BN terhadap konsep Negara Berkebajikan anjuran PAS. (ramalan soalan maut terhadap KP)
§  Konsep Negara Berkebajikan PAS lahir daripada strategi PAS untuk meraih sokongan DAP dan PKR.
§  Konsep ini lebih merupakan pandangan peribadi Presiden Pas Dato’ Seri Hadi Awang.
§  Fokus Negara  Berkebajikan PAS adalah lebih tertumpu kepada aspek perbelanjaan peruntukan dan bukan usaha-usaha menambahkan peruntukan bagi membiayai perbelanjaan yang terlibat.
§  Konsep Negara Berkebajikan PAS tidak memberi tumpuan kepada bagaimana hendak menjana pendapatan negara.
§  Tiada digariskan apakah cabaran-cabaran strategik yang akan dihadapi oleh negara masa kini  dan akan datang dalam konsep Negara Berkebajikan PAS.
§  Negara  kebajikan ketinggalan zaman didewasa ini. Negara-negara barat sendiri seperti Greece, Italy, UK dan US telah mula menyedari kelemahan negara yang terlalu fokus kepada kebajikan melalui perbelanjaan peruntukan kerajaan. UMNO anggap Greece bangkrap kerana banyak tolong rakyat.
§  PAS telah memerintah Kelantan melebihi 20 tahun dan tetapi Kelantan adalah antara negeri termiskin di Malaysia.
§  Ayat-ayat Al-Quran yang dipetik oleh PAS dalam konsep Negara Berkebajikan (Al Baqarah;177) tidak menyebut secara spesifik negara berkebajikan.
§  Konsep Negara Berkebajikan PAS hanyalah satu penulisan yang umum dan retorik semata-mata.
Menurut PAS
v  Adakah Negara Berkebajikan sama dengan idea ‘Negara Islam’ PAS?
Sepatutnya ditanya: adakah idea Negara Berkebajikan menepati ajaran Islam?
Atau tanya; adakah idea Negara Islam menepati ajaran Islam?
Jawapannya ‘Ya’. Ini kerana asal idealisme dan cita-cita PAS adalah meninggikan Islam. Maka, sudah tentu Islam itu lebih penting dan apa jua manifesto PAS sudah tentu mendukung kepentingan Islam. 
Sebenarnya, Negara Berkebajikan dan Negara Islam berbeza dari segi pernyataan semata-mata sesuai dengan konsep manifesto bagi satu-satu PRU, namun idea dan isi pokok kedua-duanya adalah sama; iaitu berpandukan Islam yang sebenar.

NEGARA BERKEBAJIKAN BUKAN NEGARA KEBAJIKAN
Negara walfare state  Barat
}  Konsep yang diperkenalkan oleh Gosta Esping-Andersen.
}  Negara kebajikan Barat memisahkan urusan negara daripada agama sama ada secara total atau terpilih dan tanpa perhitungan halal dan haram serta dosa dan pahala.
}  pemimpin Makkah menolak tawaran Rasulullah S.A.W. kerana menganggap dasar dan konsep berkebajikan tidak akan memajukan bangsa dan negara. Negara kebajikan Barat masih menekan aspek kebendaan (materialistik).
}   Kaum A’d, Thamud dan Firaun merupakan contoh kerajaan-kerajaan paling maju di zamannya, tetapi dibejati kezaliman dan maksiat, pembangunan bersama maksiat dan zalim sehinggalah akhirnya semuanya dimusnahkan.
}  Walaupun maju dan bertamadun dari segi kebendaannya. Allah meninggalkan kesan kebendaan yang dapat dilawati sehingga hari ini. Kemusnahannya kerana kemusnahan insan disebabkan musnahkan iman, amal dan akhlakgara.
}  Takrifan istilah walfare (kebajikan )
o   Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian walfare (kesejahteraan/kebajikan)  sedikitnya mengandung empat makna.
§  Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Keadaan  sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena keperluan asas seperti makanan, kesihatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya.
§  Sebagai khidmat  sosial. Di Britain, Australia, khidmat  sosial umumnya mencakup lima bentuk, = jaminan sosial (social security), khidmat kesehatan, pendidikan, perumahan dan kemudahan sosial personal (personal social services)
§  Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di AS, diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orangmiskin, cacat,  penganggur,
§   Sebagai proses atau usaha terangcang yang dilakukan oleh individu, lembaga-lembaga sosial, masyarakat mahupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualiti kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).
}  Di Barat konsep Negara Kebajikan (walfare state bertujuan menjinakkan konsep kapitalisme yang jahat dan kejam terhadap kaum miskin. Digelar compassionate capitalism. Barat tidak ikhlas dengan agenda kebajikan.
}  Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai “a form of society characterised by a system of democratic government-sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production” (satu bentuk masyarakat yang dicirikan oleh sistem kebajikan demokrasi yang ditaja oleh kerajaan diletakkan pada asas yang baru dan menawarkan jaminan penjagaan sosial kolektif kepada rakyat, serentak dengan penyelenggaraan sistem pengeluaran kapitalis)[2]
}  Negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropah Barat, AS, Australia dan Britain adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis atau kapitalis.
}   
PERLAKSANAAN NEGARA BERKEBAJIKAN KONTEKS MALAYSIA
MODEL NEGERI PEMERINTAHAN PAS
·         Kelantan telah terapkan konsep Negara berkebajikan melalui falsafah 5K yang meliputi [3]
o   keilmuan,
o   kepatuhan,
o    kebajikan,
o   kebersihan dan
o   kesejahteraan.
·         Dalam usaha mencapai matlamat pembangunan 5K tersebut, sebanyak tujuh garis panduan dasar dijadikan pegangan utama MPKB-BRI iaitu:
o   - Menegakkan syari’at Islam dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran.
o   Mengenepikan sikap kebendaan dan kepentingan diri.
o   - Mengamalkan pendekatan syari’at dalam pentadbiran dan pengurusan.
o   Mengamalkan etika kerja Islam.
o   - Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat kepada seluruh kakitangan.
o    Mengenengahkan kakitangan yang berdedikasi.
o   - Mengutamakan keadilan dalam setiap urusan.
Jika ditanya mengapa tidak dilaksanakan terlebih dahulu konsep Negara Berkebajikan di Kelantan?
PAS telah menunaikan beberapa perubahan demi kepentingan/kebajikan rakyat. Antaranya:-
§  Pengenalan Skim Insuran al-Kifalah dengan caruman RM7.6 JUTA untuk membela nasib lebih 3000 orang warga emas di Kelantan. MB Kelantan turut mencarum RM3 JUTA tambahan untuk kebaikan/faedah lebih 140 RIBU rakyat Kelantan yang berusia 60 tahun ke atas; yang kemudiannya ditiru/dipraktikkan oleh Kerajaan Negeri Selangor hari ini.
§  Pengenalan imej ‘Hotel Islam’ secara kormersial; yang kemudiannya ditiru/dipraktikkan di negeri Pahang hari ini.
§  Pengenalan sistem bekerja 5 hari seminggu; yang kemudiannya ditiru/dipraktikkan oleh kerajaan pusat dengan memberi cuti pada hari Sabtu minggu pertama (bermula tahun 1999); dan kini dipraktikkan keseluruhannya oleh Kerajaan Pusat.
§  Pengenalan Pajak gadai ar-Rahn sejak awal 1990an, kemudiannya ditiru/dipraktikkan oleh kerajaan melalui Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM).
§  Pengenalan skim cuti bersalin 60 hari  bagi kakitangan kerajaan (wanita) dari 42 hari dipanjangkan hingga 60 hari; yang kemudiannya turut ditiru/dipraktikkan oleh Kerajaan Pusat.
§  Pengenalan skim rumah kos rendah dengan 3 bilik minimum sesuai dengan realiti keperluan rakyat demi menyuburkan kerukunan keluarga, alternatif pada gejala sumbang mahram; yang kemudiannya skim ini dijadikan model rumah kos rendah oleh pemaju dan Kerajaan Pusat.
§  Pengenalan budaya/amalan Menjaga Amanah Rakyat melalui perintah larangan memberi cenderahati atau hadiah dalam lawatan rasmi Menteri Besar, Timbalan MB dan Exco-exco Kerajaan Negeri; yang kemudiannya diparktikkan oleh Kerajaan Pusat melalui arahan Pengarahnya dalam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bermula 1998.
§  Pengenalan idea ‘Pembangunan Seimbang’ dengan menonjolkan ayat-ayat al-Quran, petikan hadith serta potongan doa sebagai hiasan bigboard di tepi jalan; yang kemudiannya ditiru/dipraktikkan oleh PM dan Menteri di JPM (Kerajaan Pusat) pada tahun 1997.
§
§  Pengenalan Skim Bantuan Sakit Kronik kepada rakyat miskin yang memerlukan bantuan kewangan untuk kos perubatan dan pembedahan.
§  Pengenalan Skim Bantuan Bencana Alam maksimum RM5 RIBU per keluarga bagi kes kebakaran, banjir, ribut dll yang menimpa rakyat Kelantan demi membina penghidupan baru.
§  Pengenalan Skim Takaful Armalah dengan caruman insuran pertama demi membela kehidupan golongan ibu tunggal.
§  Pengenalan Skim Ladang Rakyat bermula Januari 2008 dan telah membela 3693 individu miskin/daif termasuk 200 Orang Asli telah menerima dividen RM200 secara bulanan.
§  Pengenalan Skim Rumah Rakyat bermula Januari 2008 dengan peruntukan kerajaan negeri sebanyak RM15 JUTA demi membina/memberi kediaman percuma kepada golongan Armalah (ibu tunggal), golongan miskin dan warga emas.
Malah PAS memerintah Terengganu (1999-2004), PAS juga telah menunaikan beberapa perubahan demi kepentingan/kebajikan rakyat. Antaranya:-
§  Menghapuskan tol di negeri tersebut, yang sebelum ini dianggap mustahil oleh UMNO ketika memerintah; namun terus dikekalkan oleh UMNO kini.
§  Menghapuskan cukai pintu demi mengurangkan beban rakyat. Ini kerana Terangganu mendapat royalti minyak dan patut rakyat mendapat manfaat tersebut.
Kejayaan konsep Negara Berkebajikan Kedah
Perkara diluar manifesto yang dilaksanakan.
§  Melancarkan Skim Kafalah sebagai salah satu jenis bantuan kerajaan negeri kepada orang miskin apabila berlaku kematian tanpa mengira agama, bangsa dan fahaman politik.
§  Membina kampus induk KUIN di Kuala Ketil dengan nilai RM 330 juta di atas tanah 831 ekar.
§   Meneningkatkan hasil kerajaan negeri melalui pembalakan sehingga mencatat kutipan hasil RM 53 juta pada 2010 dan telah dinyatakan dalam kapasiti Ketua Audit Negara 2010.
§  Melantik dan melatih 1993 orang MKK di seluruh negeri untuk memudahkan urusan rakyat dengan kerajaan.
§  Mewujudkan Tabung Tunku Mahmud sebagai tabung bantuan pendidikan di negeri Kedah.
Perkara didalam manifesto
§  Pentadbiran sifar rasuah
Perakuan Laporan Ketua Audit Negara 2009 berkenaan perbelanjaan berhemah, penjimatan serta penambahan hasil dalam negeri.Buat pertama kalinya, pihak GLC telah menyumbang dividen kepada pihak kerajaan sebanyak RM 30 juta. Kewanagn negeri lebih kukuh apabila berjaya melepasi paras defisit RM 16 juta pada tahun 2010.  Kerajaan juga telah melancarkan Pelan Strategik Kedah Sejahtera 2010-2015 yang meliputi bidang makro-ekonomi, industry, pelancongan, pertanian, teknologi maklumat dan telekomunikasi, pembangunan modal insan serta utiliti dan infrastruktur dengan tujuan menambah hasil pendapatan negeri. Mengkaji semula elaun dan keistimewaan yang dinikmati oleh Menteri Besar dan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO). Menteri Besar dan EXCO telah membuat pemotongan elaun secara bulanan ke Tabung Tunku Mahmud.Pengurangan elaun mesyuarat ( Pemberian elaun di Zaman UMNO/BN mencecahsehingga RM 7 juta setahun) (Pemberian elaun semasa pentadbiran Pakatan Rakyat tidak mencapai RM 2 juta setahun) Ahli-ahli Lembaga Pengarah GLC tidak diberikan elaun bulanan seperti sebelum ini.
§  Aspek ekonomi Kedah
Menyediakan Pelan Tindakan Ekonomi Kedah yang realistic dan mengambil kira perancangan Wilayah Ekonomi Utara tajaan Kerajaan Pusat. Telah dilancarkan Pelan Strategik Kedah Sejahtera 2010 – 2015 yang meliputi bidang makro-ekonomi, industry, pelancongan, pertanian, teknologi maklumat dan telekomunikasi, pembangunan modal insan serta utiliti dan infrastruktur dengan tujuan menambah hasil pendapatan negeri. Mewujudkan suasana ‘mesra pelabur’ dengan mengurangkan karenah birokrasi dan pengurusan sifar rasuah di semua peringkat pentadbiran. Sejak ditadbir oleh Pakatan Rakyat, kerajaan telah berjaya menarik perhatian pelabur di Kedah dengan dasar yang dilaksanakan . Sehingga awal 2010, pelaburan di Kulim Hi-Tech berjumlah RM 1.529 bilion. Kedah merupakan negeri ke-5 nilai Pelaburan Asing Langsung (FDI) tertinggi di Malaysia sebaris negeri-negeri maju selepas Sarawak, Selangor, Johor dan Pulau Pinang.
§  Aspek tanah
Mengkaji semula kadar cukai tanah yang membebankan rakyat.Kerajaan telah menurunkan kadar cukai tanah dari 25-75% kepada rakyat walaupun mengakibatkan kerajaan kehilangan hasil sehingga RM 50 juta. Bagi tanah pendidikan, Kerajaan Negeri hanya mengenakan bayaran tahunan RM 10 bagi setiap lot tanah sekolah persendirian termasuk juga premis kebajikan yang tidak berorientasikan keuntungan.

--------------------------------------------------------------------
Muhammad Nuruddin Bashah
Siputeh Perak 7.01  pagi 18 Jun 2012[1] Rujuk buku Negara Berkebajikan Tawaran PAS yang dilancarkan oleh Presiden PAS.
[2]  Suharto, Edi (2005b), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta.
[3] Urus tadbir sebuah bandaraya Islam Malaysia: Kajian kes di Kota Bharu, Kelantan Suhana Saad, Marsitah  mohd Radzi Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 5 issue 3 (8 - 25)

Kursus Intensif Percussion-alat ketuk

Kursus Intensif Percussion-alat ketuk
Sumbangan berita atau artikel, sila hubungi:
jihadin82@yahoo.com / 017-6291368 ( Nuruddin)