Bukan anggota PERKASA

Bukan anggota PERKASA

Friday, October 17, 2008

Individu Hizbullah membentuk Hizbullah

Bagaimana Pergerakan Cara Harakiyyah Islamiyyah bermula? Adakah sama pergerakan agama atau gerakan dakwah islamiyyah biasa dengan gerak kerja harakiy cara yang ditinggal dalam Al-Quran? Mabda' asasiy bagi sesuatu kelompok dakwah akan menentukan taraf mereka mencapai 'Hizbullah' (gerak kerja Harakah Islamiyyah) atau tidak.

Lihat kata-kata Said Hawwa' dalam 'Pelajaran amal Islami'

"Bila mana lahirnya seorang lelaki yang telah menepati pada dirinya kecintaan kepada Allah, ia bersikap lemah lembut kepada orang Mu’min,
tegas kepada orang kafir, ia berjihad serta menyerahkan keta’atannya kepada
Allah, RasülNya. dan orang Mu’min; maka di ketika itu wujudlah suatu
individu dari Hizbullah. Dan sekiranya terdapat individu-individu seumpama ini tetapi mereka tidak mengenali di antara satu sama lain, dan justeru itu tidak berhubung di antara mereka dan tidak bekerjasama dalam rangka usaha mencapai suatu matlamat yang sama, maka tinggallah
persoalan ini di dalam bentuknya yang asal tadi iaitu adanya individuindividu
daripada HizbuLlah di sana sini.
Tetapi apabila individu-individu ini bercantum menjadi satu saff dengan memenuhi syarat-syarat yang di atas, dan mereka melancarkan tindak — kerja melalui syura’ dalam usaha untuk mencapai matlamat bersama, maka ketika ini barulah wujudnya HizbuLlãh".

PAPAN TANDA

Kursus Intensif Percussion-alat ketuk

Kursus Intensif Percussion-alat ketuk
Sumbangan berita atau artikel, sila hubungi:
jihadin82@yahoo.com / 017-6291368 ( Nuruddin)